Nobelberget | Så går ett köp till
Dekorativ bild

Så här köper du en bostad på Nobelberget.

Trygghetspaket

Att köpa lägenhet är ett stort steg och vi vill att du ska känna dig trygg i ditt beslut. Här hittar du Atrium Ljungbergs trygghetspaket för dig som köpare. 


Från avtal till inflyttning

 

1. Byggstart och bokningsavtal
När du bestämt dig för en bostad skrivs ett bokningsavtal mellan dig som kund och Atrium Ljungberg. Genom det reserverar du en specifik lägenhet. Avtalet är inte bindande och skulle projektet av någon anledning inte bli av återbetalas hela bokningsavgiften. Bokningsavgiften är på 25 000 kr. Avtalet är giltigt först när bokningsavgiften är betald. Om du av någon anledning vill avsäga dig lägenheten, återbetalar Atrium Ljungberg 15 000 kr till dig och behåller 10 000 kr i administrationsavgift.

2. Tecknande av förhandsavtal
När kostnadskalkylen för kvarter åtta är intygsgiven tecknas ett förhandsavtal via fastighetsmäklaren. Det är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med att förhandsavtal tecknas betalar du ett förskott om 75 000 kr till bostadsrättsföreningens konto. Den bokningsavgift på 25 000 kr som du betalade vid bokningsavtalet övergår till att ingå i förskottet på 75 000 kr. Återstående summa att betala vid tecknande av förhandsavtal är därmed 50 000 kr. Om du ska låna pengar, behöver du ett lånelöfte från en bank.

3. Besök på byggarbetsplatsen
Under byggnationens senare del anordnas, i den mån byggplatsen tillåter, gemensamma besök på den pågående byggarbetsplatsen. Besöket syftar till att ge en försmak av det blivande huset och din lägenhet samt en möjlighet att ställa frågor.

4. Tecknande av upplåtelseavtal
När den ekonomiska planen är godkänd, ca fyra–sex månader innan inflyttning, ersätts förhandsavtalet av ett upplåtelseavtal. När upplåtelseavtalet är tecknat antas du som medlem i bostadsrättsföreningen och samtidigt betalar du en handpenning på tio procent av insatsen (minus tidigare betalt förskott om 75 000 kr).

5. Inflyttningstider
De tider vi kommunicerar i avtal och säljmaterial är preliminära fram till fyra månader innan inflyttning, då definitiv dag meddelas.

6. Nuvarande bostad
Våra mäklare hos Fantastic Frank hjälper gärna till att bistå med fri värdering och försäljning av din nuvarande bostad. Kontakta dem gärna, christina@fantasticfrank.se eller nahren@fantasticfrank.se, så berättar de mer och bokar in ett möte.

7. Slutbesiktning
Innan inflyttning sker en slutbesiktning av lägenheten tillsammans med en opartisk besiktningsman. Representant från bostadsrättsföreningen samt du som lägenhetsinnehavare erbjuds att delta.

8. Slutbetalning och inflyttning
På tillträdesdagen ska slutlikviden vara erlagd och kvitto uppvisas. Därefter får du dina nycklar och vi går noggrant igenom din nya bostad och fastighetens allmänna utrymmen. Alla dokument om bostaden och bostadsrättsföreningen får du samlat i en digital bopärm.

9. Överlämnande av bostadsrättsföreningen
Atrium Ljungberg sätter samman den första styrelsen i bostadsrättsföreningen, en så kallad interimsstyrelse. Denna styrelse förvaltar föreningens intressen i ca fyra till sex månader efter godkänd slutbesiktning av fastigheten. Därefter kallas du till en ordinarie stämma där en ny styrelse bestående av föreningens medlemmar röstas fram av alla boende. Denna styrelse driver sedan verksamheten vidare.

10. Garantibesiktning
Fastigheten garantibesiktigas två år efter slutbesiktningen. Syftet med garantibesiktningen är att undersöka och åtgärda eventuella fel och brister som uppstått eller kommit fram under garantitiden.

 

Besiktningsprocessen

 

Förbesiktning sker tre veckor före slutbesiktningen. Närvarande är då enbart entreprenör och besiktningsman.

Slutbesiktning sker ett par veckor före inflyttning. Bostadsinnehavare är medbjuden, övriga närvarande är besiktningsman, byggherre, entreprenör och representant för bostadsrättsföreningen. 

Efterbesiktning utförs av besiktningsmannen några dagar före inflyttning. Kontroll av att eventuella fel är avhjälpa på ett fackmannamässigt och godtagbart sätt.

Tvåårsbesiktning är en garantibesiktning och genomförs två år efter fastighetens färdigställande. Fel som upptäcks bör anmälas omgående till BRF-styrelsen.