Nobelberget | Bergets historia
Dekorativ bild

Vi blickar bakåt, men strävar framåt.

Nobelberget har en spännande kulturhistoria att berätta. Den sträcker sig från 1800-talets industrier och verkstäder till dagens klubbar, marknader och gränslösa events.

När vi omvandlar Nobelberget till en helt ny stadsdel vill vi samtidigt bevara en del av områdets historia och identitet. Nu ser vi fram emot att ta Nobelbergets kulturliv till nästa nivå.

Kulturarvet från idag – teater, mötesplats, klubb, kontor, livemusik och marknad.

Kulturarvet från idag – teater, mötesplats, klubb, kontor, livemusik och marknad.

2014 förvärvade Atrium Ljungberg marken. Som en del av vårt kulturella engagemang i Sickla funderade vi på vad lokalerna kunde användas till under tiden som planprocessen pågick. ”Kan vi ta en icke-plats i utkanten av Sickla och göra den till ett centrum för kultur och kreativitet?”. Ja, det kan vi – och det var precis vad vi gjorde. I samverkan med många människor inom musik, teater, konst och klubbverksamhet utvecklade vi Nobelberget till en av Stockholms intressantaste kulturarenor, som genom åren har lockat hundratusentals besökare.

När vi nu ska bygga en ny stadsdel på Nobelberget låter vi både kulturen och aktörerna följa med in i framtiden på flera sätt. De blir en del av den nya stadsdelen i form av innehåll, värderingar och arbetssätt. Men också en stor del av kulturhuset Formalinfabriken.

Merparten av de kulturella inslag och aktörer som inte ryms på berget i framtiden får istället plats i andra delar av Sickla och på nya platser där Atrium Ljungberg utvecklar stad. Till exempel planerar vi att flytta klubbverksamheten och konserter för livemusik till Söderhallarna.

Industrihistorien är en viktig del av vårt arv

Industrihistorien är en viktig del av vårt arv

Sickla har en lång och gedigen industrihistoria att berätta. Här växte det moderna, industriella samhället fram från slutet av 1800-talet till slutet av 1900-talet. Många av områdets dåtida industri- och verkstadsmiljöer har bevarats. Till exempel den vackra tegelbyggnaden Dieselverkstaden, som idag rymmer en kulturell verksamhet med bland annat bibliotek, klätterverkstad, museum, biograf, restaurang och café.

På platsen där Nobelberget ligger grundades i slutet av 1800-talet en jästfabrik, som var en av de tidigaste industrierna i Sickla. Senare omvandlades jästfabrikens lokaler till limfabrik och snart tillkom nya fabriksbyggnader för limtillverkning, bland annat en formalinfabrik. Under andra världskriget byggdes även en panncentral, som idag är ett landmärke för området och fortfarande i bruk.

Formalinfabriken och Panncentralen bevaras och blir en viktig del av Nobelbergets unika kulturarv.